Ab Kronoby Skrot - Kruunupyyn Romu Oy

Vi är verksamma i hela Österbotten med flera års erfarenhet och solid yrkeskunskap.

Vi köper och säljer metallskrot liksom RF-, koppar-, mässing-, aluminium- och stålskrot. Vi köper och säljer också olika slags maskiner, anläggningar och cisterner och återvinner dem vidare.

Dessutom hyr vi ut bytesflak av olika storlekar för metallavfall och -skrot. Vi erbjuder också lyftning och flyttning med teleskoplastare.

Vi utgår alltid från kundbelåtenhet. Tillförsikt och miljövänlighet är vårt företags motto.

Vi utgår alltid från kundbelåtenhet. Tillförsikt och miljövänlighet är vårt företags motto.