Ab Kronoby Skrot - Kruunupyyn Romu Oy

Birger Hagnäs grundade Kronoby Bil- och Skrotaffär som var Kb Kronoby Skrots föregångare. Verksamhetet fortsattes av Jan-Erik Hagnäs med samma FO-nummer 1982, varvid Kb Kronoby Skrot inledde sin verksamhet som kommanditbolag. Företaget omvandlades till aktiebolag 2007. Jan-Erik Hagnäs har över 48 års erfarenhet i branschen.

Kundkretsen består närmast av process- och metallindustri, maskinverkstäder, byggnadsfirmor, lantbruksföretagare samt privatpersoner.

Företaget har tillämpad ISO 9001 -kvalitetscertifiering i bruk.