Våra tjänster

Vi är en skrotaffär i Kronoby, Österbotten. Vi betjänar kunder i hela Österbotten.

Våra tjänster:

  • Köp och försäljning av metallskrot (RF-, koppar-, mässing-, aluminium- och stålskrot)
  • Skrotning och återvinning av industriella stålkonstruktioner och -anläggningar
  • Teleskoplastartjänst
  • Lyftningstjänst
  • Uthyrning av bytesflak